What's Old

Hieronder staan de oude 2.x versies en lager van de FullQuickReply. Deze versies werken (vermoedelijk) niet meer. Voor de update historie van de re-release van FullQuickReply, zie What's New, en voor de recentste versie kun je terecht bij Download.


versie 0.2.11.20071019.0

19-10-2007
 • Bug-na-RDE-update-fix: Dubbele header bug gefixt
 • Bug-na-RDE-update-fix: FQR werkt weer for the time beingversie 0.2.10.20071014.0

14-10-2007
 • Bugfix: Character omzetting voor quickpreview niet volledig; fixed
 • Feature: Voor FokSilver is nu een vaste en/of custom pageheader te kiezen
 • Feature: YouTube video embedding in posts. [youtube]URL of video-code van YouTube video[/youtube] tags kun je een YouTube video binnenin je post plaatsen. Deze video is door alle FullQuickReply gebruikers (vanaf deze versie) te zien in de post zelf; overige FOK-gebruikers zien enkel een link naar de youtube-pagina van de desbetreffende video.versie 0.2.9.20071013.0

13-10-2007
 • Bugfix: Usersmileys met ' in de code niet klikbaar, fixed
 • Misc: FQR omzeiling op FOK omzeilt.
 • Misc: FQR (Quick)Preview functioneert weer met laatste update Replique
 • Bugfix: nog onbekende templates (baggerlayout) worden met rust gelatenversie 0.2.8.20070821.0

21-08-2007
 • bugfix: UserSmiley imports (toevoegmodus) bug fixed
 • QuickPI: twee nieuwe PI's toegevoegdversie 0.2.7.20070819.0

19-08-2007
 • bugfix: Verandering in FOK!software liet de FOK!quoteknop altijd zien.
 • bugfix: Import/export werkt weer, smileycodes nu ook meegenomen.
 • bugfix: Smileys toevoegen werkt ook weer.
 • feature: FQR onthoudt de Meer/Minder instelling van FOKsmileys.
 • feature: Highlightkleur per highlight in te stellen.versie 0.2.6.20070811.0

11-08-2007
 • Bugfix: Opties scherm highlight soms verkeerde tab.
 • Bugfix: Geresizede images en [url] eerder in het bericht werden niet goed geQQ/QE/QC'd
 • Feature: Switchen tussen alle FOKsmileys en geselecteerde FOKsmileys
 • Feature: Smileycodes als tooltip
 • Feature: [me] tag toegevoegd aan QuickMarkupversie 0.2.5.20070802.1

02-08-2007
 • Opties: Andere opbouw UserSmileys en FOK!Smileys
 • QuickUserSmileys: eigen smileycodes gebruiken voor UserSmileys
 • QuickUserSmileys: per smiley aan en uit te schakelen in overzicht
 • QuickQuote: CTRL+klik focust niet meer op invoerveld
 • QuickReply: Link naar FQR forum toegevoegd
 • nieuwe feature: Macro's! Maak je eigen SML tags of andere shortcuts.
 • bugfix: auto-resized images quoten nu niet meer als [img=580xnull]versie 0.2.4.20070609.0

09-06-2007
 • bugfix: plaatjes waarvan alleen hoogte of breedte ingesteld is werd niet goed geQQ/QE/QC'ed. gefixt.
 • Topicfilter: statusbar naar boven verplaatst
 • Topicfilter: gefilterde topics nu uitklapbaar/zichtbaar en inklapbaar/onzichtbaar te makenversie 0.2.3.20070523.0

23-05-2007
 • nieuwe feature: TopicStarter Filter - filter topiclijsten op TS-naam
 • foksilver FQR-balk kleurfout aangepastversie 0.2.2.20070514.0

14-05-2007
 • bugfix: alleen laatstgeopende tab/pagina actief voor QQ/QE
 • opbouw FQR-formulier aangepastversie 0.2.1.20070512.1

12-05-2007
 • intern: enkele optimalisaties
 • bugfix: QuickEdit liet oude tekst in tekstvak staan bij overschakelen
 • bugfix: QuickEdit voor mods resulteerde in lege posts
 • bugfix: Meerdere kliks op QuickEdit resulteerde in meerdere "annuleren" knoppen
 • bugfix: "Annuleren" knop versprong naar volgende regel bij moderators
 • bugfix: gebruikte PI werd genegeerd bij QuickEdit
 • bugfix: foksilver-highlights hielden geen rekening met custom ingestelde TS/eigenpost kleuren
 • QuickEdit: toevoeging van reden-tekstvak en moderator-stuffversie 0.2.0.20070510.0

10-05-2007
 • nieuwe feature: QuickEdit!
 • nieuwe feature: "FullQuickReply" in "(powered by FullQuickReply)" (onopvallend) gelinkt naar extensie website
 • bugfix: QuickPI uitschakelen liet heel Snel Reageren verdwijnen
 • Opties: link naar smiley database toegevoegd (nu wel!)
 • Opties: indeling iets gewijzigd
 • Opties: FOK!Quote, FOK!Edit en FOK!preview knoppen verbergen als FQR-equivalent ingeschakeld is
 • highlight: naar keuze TS-kleuren en eigenpost-kleuren overriden in geval van highlight
 • by popular request ;): Preview-vak geforceerd naar lichte achtergrond
 • foksilver: Preview kleur nu zwartversie 0.1.6.20070509.1

09-05-2007
 • nieuwe feature: QuickPreview - preview je bericht direct in het QuickReply vak (werkt niet in text-only!)
 • bugfix: Gelinkte afbeelding met spaties/enters in link beter geparst
 • Opties: Link naar de online smileydatabase erbij gezet
 • embedded object blokken (bv. flashfilmpjes geplaatsts door HTML-rechthebbenden) netjes gefilterd in quotes/copysversie 0.1.5.20070426.0

26-04-2007
 • opties: Usersmileys hebben nu ook previews
 • opties: Aangepast smiley previewsysteem voor alle smileys
 • import/export: defaults aangepast, filter op CSV bestanden
 • import/toevoegen usersmileys: controle op dubbele smileys
 • bugfix: Fout in Afbeelding-in-link met extra tekst gefixt
 • bugfix: Bij usersmiley-import werden bepaalde enter-tekens niet goed gefilterd, wat resulteerde in "-tekens achter de URL
 • bugfix: Gecentreerde gelinkte image mistte afsluitende [/url] tag
 • bugfix: bestaand bestand overschrijven bij exporteren smileys werkt nu
 • SML tag: '[small]' tag ondersteundversie 0.1.4.20070423.0

23-04-2007
 • bugfix: Highlights highlighten niet meer met enters binnen de keywords
 • De message-rebuild gedeeltelijk herschreven; betere herkenning van tags
 • FOK!-bugfix: plaatjes binnen [url] tags nu niet meer misvormd bij quoten
 • Usersmileys nu te exporteren en importeren bij Optiesversie 0.1.3.20070412.1

12-04-2007
 • Critical bugfix: Edit-venster voor Moderators raakte invoerknoppen kwijt + 2x FOK!Smileyvenster zichtbaar. Gefixt.versie 0.1.3.20070412.0

12-04-2007
 • FOK!smileys per smiley in en uit te schakelen- doorgetrokken naar regeer/edit/nieuwtopic-scherm
 • "8-)"-smiley bugfix in overzicht
 • CTRL-B, CTRL-I, CTRL-U, CTRL-S nu werkend in quickreply
 • FOK!smileys verhuisd naar chrome voor wat loadbesparing voor FOK
 • (vermoedelijk) de knopjes OK en CANCEL zichtbaar/bruikbaar bij de Opties op een Mac
 • Bugfix bij highlights op numerieke strings beginnend met 0versie 0.1.3.20070404.0

04-04-2007
 • Bugfix: Fouten bij Usersmileys toevoegen bleek toch nog aanwezig te zijn in de vorige versie; Het bleek dat de code in sommige gevallen te snel uitgevoerd wordt, waarbij de smileyreeks corrupt raakt en smileys verwijderd worden. Workaround voor dit probleem gemaakt, en uitvoerig getest. Het zou dus weer moeten werken, maar gebruik van deze feature blijft nog even op eigen risico!versie 0.1.3.20070403.0

03-04-2007
 • Bugfix: Fouten bij toevoegen Usersmileys gefixt
 • Enkele andere bugs uit Optiescherm gehaald
 • 'cropping' aan het begin bij lange usersmiley-URLs teruggedraaid voor debugdoeleinden
 • "Smileys" hernoemd naar "Smilies" voor FOK!uniformiteitversie 0.1.2.20070402.0

02-04-2007
 • Bugfix: fout bij "cancel" bij usersmiley of highlight toevoegen gefixt
 • Usersmileys zijn nu in volgorde van weergave aan te passen
 • Usersmileys beter herkenbaar bij opties (breekt begin af ipv eind bij lange regels)
 • Optie-scherm wat geoptimaliseerd
 • QuickUserSmiley toegevoegd aan postedit-scherm
 • QuickUserSmiley toegevoegd aan nieuwtopic-scherm
 • Highlighting zoekt niet meer binnenin HTML tagsversie 0.1.1.20070322.2

22-03-2007
 • breedte opgevuld in foksilver
 • Nieuwe optie: volgorde QuickQuote/QuickCopy knoppen instelbaarversie 0.1.1.20070322.1

22-03-2007
 • [afk] tag bug gefixt
 • Bug met verspringende view naar quickreply fixedversie 0.1.1.20070322.0

22-03-2007
 • [afk] tag herkend
 • /me tag bug gefixt
 • betere plaatsing nieuw reageervak in de HTML
 • betere verwijdering ongewenste elementen
 • nieuw reageervak beter conform de gekozen layout
 • QuickUserSmiley bug gefixt bij apart reageerscherm bij gesloten topic
 • meer ruimte voor naam/tag bij posts in de foksilver layout
 • textbox initalizatie bug fix
 • QuickQuote en QuickCopy knoppen in fokforum_light op gelijke hoogteversie 0.1.0.20070320.2

20-03-2007
 • Enkele kleine bugfixjesversie 0.1.0.20070320.1

20-03-2007
 • QuickQuote en QuickCopy knopjes nu in te stellenversie 0.1.0.20070320.0

20-03-2007
 • Eerste publieke versie